Extenzometry


Extenzometry

Extenzometry jsou zařízení k monitoringu posunů uvnitř horninového prostředí, a to  ve směru osy vrtu. Základním principem je měření změny polohy hlavy extenzometru vůči kotvě.

V závislosti na využívaném principu dělíme extenzometry na :
· mechanické tyčové

· elektrické tyčové

· magnetické 

Jedná se o prověřené přístroje značek ITM-SOIL a Interfels.

Extenzometr s digitálním záznamem

Extenzometr s digitálním záznamem

Pro rychlé a přesné měření relativní vzdálenosti mezi páry referenčních bodů na povrchu konstrukcí, včetně radiálního pohybu a konvergenci tunelů, šachet, obložení, jeskyní, deform...

INCREX přírůstkový průtokoměr

INCREX přírůstkový průtokoměr

 Systém využívající fenoménu elektromagnetické indukce, který společně s pouzdrem inklinometru umožňuje velice přesné měření zeminy ve směru osy vrtu....

Magnetická sonda extenzometr

Magnetická sonda extenzometr

Magnetická sonda se používá k monitorování půdy a skalních sedlin, výkopů, základů, přehrad a hrází, tunelů, šachet a jiné. Data z extenzometru uvádějí hloubku v níž průzkum proběh...

Půdní extensometr VW

Půdní extensometr VW

Extensometr tohoto typu se používá k měření horizontálních sedání, nebo k měření tlaku v půdě. ...

Tyč extenzometru

Tyč extenzometru

Tyč extenzometru slouží k měření délky mezi jedním, nebo více kotevními body a referenční hlavou. ...


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby