Geotechnický monitoring

Geologické a geotechnické vybavení / Geotechnický monitoring


Geotechnický monitoring

Společnost HUDDY DIAMONDS s.r.o. je výhradním zástupcem společností ITM-Soil Ltd a tedy i Interfels GmbH v ČR.


Interfels byl vždy v globálním měřítku jedním z leaderů trhu a hlavním novátorem v oblasti systémů pro geo-technický monitoring a monitorovací techniku inženýrských staveb.

Společnost Interfels se v roce 2007 stala součástí skupiny ITM-Soil Ltd, což významně rozšířilo sortimentní nabídku o další produkty špičkové kvality.

Filozofií skupiny ITM-SOIL je vyrábět a dodávat hi-tech technologie, sledující nejnovější trendy. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na přesnější, rychlejší a detailnější data vedoucí k minimalizaci rizik, snížení nákladů a zvýšení rychlosti v oblasti inženýrských staveb, je to správná cesta. Proto je skupina ITM-SOIL tou nejlepší volbou v oblasti monitorovací techniky.

Mezi hlavní oblasti použití patří:
• monitorovací technika pro vodní přehrady a hráze
• monitorovací technika pro stavbu a provoz mostů
• geotechnický monitoring hloubkových vrtů
• geotechnický monitoring při ražbě tunelů
• monitorovací technika sesuvů půdy
• monitorovací technika pilot a mikro-pilot
• monitoring kolejových svrškůMěření vody - piezometry

Měření vody - piezometry

Monitoring pórových tlaků popř. vztlaků  se provádí pomocí otevřených nebo uzavřených piez...

Extenzometry

Extenzometry

Extenzometry jsou zařízení k monitoringu posunů uvnitř horninového prostředí, a to  ve smě...

Měřící přístroje a kabely

Měřící přístroje a kabely

Přístroje pro záznam dat v terénu, měření vlastností různých konstrukcí. Používá se pro návrh řešení...

Inklinometry

Inklinometry

Inklinometrická měření slouží obecně k vyhodnocení posunů kolmo k ose vrtu. Jedná se o  ne...

Spáro/trhlino metry

Spáro/trhlino metry

Měřiče jsou určeny k měření pohybu po povrchu trhliny a spáry. Měřidla jsou k dispozici v několika v...

Zatížení - tlak

Zatížení - tlak

Nástroje jsou určeny pro měření zátěže, tlaku a to v půdě, betonu a jiných materiálech. ...

Monitorovací software

Monitorovací software

Software určený ke zpracování všech potřebných informací získaných ze senzorů a jiných sběrných nást...

Čtečky

Čtečky

Nabízí mnoho způsobů sběrů dat v různých výstupech, které jsou nezbytné pro Vaše potřeby....

Usazování

Usazování

Nástroj určený ke sledování usazování půdy a umělých struktur, jako jsou náspy, sypané hráze atd.....

Tenzometry

Tenzometry

Tenzometr je zařízení sloužící k měření napětí (natažení ) objektu. Měřidlo je připojeno k objektu v...

Teplotní senzory

Teplotní senzory

Vybavení vhodné pro měření teploty v různých materiálech....

Snímače náklonu

Snímače náklonu

Mohou měřit naklonění ve dvou osách v daném prostoru....

Monitoring vibrací

Monitoring vibrací

Speciální zařízení, která jsou připravena pro efektivní měření vibrací a poskytování dostatečného mn...

Bezdrátová čtečka senzorů

Bezdrátová čtečka senzorů

Hi-tech profesionální vybavení usnadňující práci se sběrem dat. Vytvořená síť senzorů automaticky a ...

Nebyla nalezena žádná položka.


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby