Inklinometry


Inklinometry

Inklinometrická měření slouží obecně k vyhodnocení posunů kolmo k ose vrtu. Jedná se o  nejčastěji používaný typ monitorovacích měření pro vyhodnocení vodorovných posunů v horninovém masívu.
Základní součástí tohoto typu měření je inklinometrická sonda, v níž je umístěn citlivý náklonoměr. Sonda se pohybuje vrtem, který je osazen zainjektovanou obvykle plastovou pažnicí  se dvěma dvojicemi drážek ve dvou navzájem kolmých směrech (drážky zajišťují orientaci  sondy ). Při vlastním měření se sonda spustí až na dno vrtu, které musí být lokalizováno v již  klidové oblasti,  a postupně je vytahována směrem nahoru vždy o úsek odpovídající délce sondy. V každé poloze sondy je primárně vyhodnocován náklon od svislice a na základě znalosti dély sondy je pak přepočítáván vodorovný posun.

Horizontal inklinometr system

Horizontal inklinometr system

Itmosil digital jednoosý horizontální inklinometr, je systém navržený speciálně pro vysokou přesnost, rozlišení měření, sledování sedimentů, náspů, hrází a nádrží....

Iklinometr jednoduché spojení pažnice

Iklinometr jednoduché spojení pažnice

Toto pouzdro je speciálně navrženo pro systém sklonoměrů, které se obvykle instalují ve vrtech. Nicméně, jeho všestrannost z něj činní vhodný nástroj pro využití na vsazení do beto...

In-place inclinometr

In-place inclinometr

Je určen pro aplikování do téměř svislých vrtů. Získaná data jsou přenosná kupříkladu na Digital Bluetooth Inklinometer....

Inverzní kyvadlo a závěsné systémy

Inverzní kyvadlo a závěsné systémy

Závěsná kyvadla se používají pro přesné a dlouhodobé sledování strukturálních, horizontálních pohybů velkých staveb jako jsou přehrada, mosty a další výškové budovy....

Quick drive inclinometr pažnice

Quick drive inclinometr pažnice

Pažnice je navržena tak aby umožňovala instalování pažnice inklinomteru do předformovaných odběrných děr, tam kde to umožňuje podloží. Zatlačuje se do požadované hloubky za pomo...

Šikmý inklinometr system

Šikmý inklinometr system

Jedná se o jednoosý šikmý inklinometr, který byl speciálně vyvinut pro sledování pohybů a bočních deformací zeminy, skal včetně opěrných konstrukcí. ...

Standard inclinometr pažnice

Standard inclinometr pažnice

Jedná se o pouzdro, které je speciálně navrženo pro systémy sklonoměrných testů a obvykle se instaluje do vrtů. Jeho všestrannost mu dává možnost pro uplatnění na betonu, nebo kons...

Vertical inklinometr system

Vertical inklinometr system

Jedná se o dvouosý vertikální inklinometr systém. Byl speciálně vyvinut pro sledování pohybu a boční deformace zeminy, skály včetně opěrných konstrukcí. ...


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby