Měřící přístroje a kabely


Měřící přístroje a kabely

Přístroje pro záznam dat v terénu, měření vlastností různých konstrukcí. Používá se pro návrh řešení geotechnického měření. V návaznosti na přenos dat kabelovým systémem, je třeba věnovat velkou pozornost použitým kabelům, zejména pokud jsou kabely vystaveny namáhání a hrozí jejich poškození. 

Měřící přístroje

Měřící přístroje

Přístrojové systémy pro geotechnický a strukturální monitoring často obnášejí sledování velkého množství různých typů snímačů s měřícími přístroji (datalogery), které jsou často in...


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby