Zatížení - tlak


Zatížení - tlak

Nástroje jsou určeny pro měření zátěže, tlaku a to v půdě, betonu a jiných materiálech. 

Betonové stres buňky

Betonové stres buňky

Využívá se pro měření napětí ve všech tunelovacích procesech, masového betonování a skalních stěn v podzemních pracech. ...

Push-tlakové buňky

Push-tlakové buňky

Push-tlaková buňka je normálně instalována na svislé vrty a měří celkové horizontální napětí. Je často instalována do tuhého jílu za i před opěrné zdi, do měkkých jader, starých hl...

Snímač zatížení

Snímač zatížení

Snímač zatížení je vhodný pro měření zatížení šroubů ve skále, kabelových kotev, nosných trámů, hromad, mezi tunelem a podporuje zatížení v tahu. ...

Tenzometr siloměru

Tenzometr siloměru

Tenzometr snímače síly jsou ideální pro měření zatížení ve skalních šroubech, kabelových kotev, nosných trámů, valů, mezi tunelem a podporuje zatížení v tahu. ...

Tlaková komora

Tlaková komora

WV tlaková komora, změří tlak a celkové napětí v půdě. Kombinuje napětí a pórového tlaku vody. Běžně se používá pro ověření návrhu předpokladů a poskytuje dostatečné varování tlaku...


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby