Lidé v Huddy Diamonds


Lidé

Společnost disponuje vysoce kvalifikovaným personálem a to na všech řídících i výkonných úrovních. V současné době zaměstnává cca 16 zaměstnanců, z nichž někteří působí ve společnosti již více než 10 let a jsou jejím stabilizačním prvkem. Naopak ti, kteří se ke společnosti připojili nedávno, přinesli nové pohledy a zkušenosti a jsou nositeli změn a vývoje.
Všichni zaměstnanci (bez ohledu na zastávané pozice) tvoří kompaktní tým ekonomů, techniků, vývojářů, obchodníků a výrobních profesí, který společnosti umožňuje komplexní uspokojování potřeb jejích obchodních partnerů.

Management společnosti:

PD_m
KP_m
PK_m
Ing. Petr Dukát
Karel Prokeš Ing.Petr Klíma

ředitel společnosti -
CEO
605 295 902
manažer obchodu pro klíčové zákazníky

externí technický konzultantObchodní oddělení

Profilovka_JF_1_1
S___m IM_m

Jiří Fejt

733 538 617

Stanislav Šimeček

605 295 904

 Ivo Muška

605 295 901


manažer pro export

manažer obchodu
Jižní a Západní Čechy
Jižní Morava


manažer obchodu
Střední, Východní a
Severní ČechyNaše produkty

Obsluhované obory

Služby