Vazby na ostatní společnosti Holdingu


Vazby

Společnost je součástí uskupení 3 vzájemně propojených firem

COMAD spol. s r.o.
HUDDY DIAMONDS s.r.o.
HUDDY CONSTRUCTION s.r.o.

COMAD spol. s r.o., jakožto majoritní vlastník, zajišťuje pro obě společnosti především finanční, právní a ekonomický servis

HUDDY CONSTRUCTION s.r.o. působí v oblasti pozemního stavitelství s orientací na náročné rekonstrukce především bytového fondu a speciální stavební činnosti jako řezání, vrtání, broušení a frézování stavebních konstrukcí, jejich sanace, injektáže a hydroizolace.
K realizaci těchto činností využívá technologií dodávaných druhou dceřinou společností a tím současně zajišťuje provozní zkoušky v reálných podmínkách.
Vzájemná návaznost předmětu činnosti obou firem umožňuje velmi efektivní a komplexní uspokojování potřeb jak obchodních partnerů, tak i koncových zákazníků.


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby