často kladené dotazy dia-nástroje

Vodorovné menu / Technická podpora / FAQ diamantové nástroje


FAQ diamantové nástroje

Pila se neopotřebovává stejnoměrně (možná příčina / řešení)

 • Pila je nesprávně nasazená / sejměte, vyčistěte obě příruby a znovu (správně) nasaďte
 • Opotřebená ložiska, hřídel nebo upínací trn stroje / vyměňte ložiska, seřiďte hřídel nebo vyměňte upínací trn
 • Použitá pila je příliš tvrdá na řezaný materiál / použijte pilu se specifikací odpovídající řezanému materiálu


Praskají segmenty (možná příčina / řešení)

 • Použitá pila je příliš tvrdá na řezaný materiál / použijte pilu se specifikací odpovídající řezanému materiálu
 • Příliš velký přítlak / zmenšete přítlak na diamantový nástroj a udržujte správný posuv


Praskají ocelové středy (možná příčina / řešení)

 • Příliš velký přítlak / zmenšete přítlak na diamantový nástroj a udržujte správný posuv
 • Nesprávné předpětí pily / ujistěte se, že používáte správné otáčky
 • Zasekávání nebo kroucení v řezu / snažte se řezat co nejrovněji (neplatí pro konkávní pily)
 • Přehřívání / ujistěte se že, pila je chlazena dostatečným množstvím chladící kapaliny a to z obou stran
 • Použitá pila je příliš tvrdá na řezaný materiál / použijte pilu se specifikací odpovídající řezanému materiálu

Podbrušování ocelového středu (možná příčina / řešení)
 • Řezaný materiál je velmi abrasivní / používejte dostatečné množství vody na vyplachování řezu, používejte pily s ochranou proti podbroušení nosiče (tzv. vyhazováky)

Pomalé řezání (možná příčina / řešení)
 • Segmenty se zalešťují, řezaný materiál je příliš tvrdý na použité pojivo / udělejte rychlý (3-4 m/min) mělký (3-10 mm) řez v řezaném materiálu, nebo ještě lépe vabrazivním materiálu ( v asfaltu či pískovci), aby se pila oživila (přebrousila)
 • Příliš velký přítlak, vysoké otáčky, nízký výkon motoru nebo volné řemeny / seřiďte motor podle instrukcí v manuálu výrobce, snižte hloubku řezu

Pila hází (možná příčina / řešení)

 • Pila je nesprávně nasazená / sejměte, očistěte příruby a znovu (správně) nasaďte
 • Opotřebená ložiska, ohnutá hřídel stroje / vyměňte ložiska , hřídel
 • Příliš vysoké otáčky nebo nesprávné předpětí / ujistěte se že, používáte správné otáčky


Segment se rychle opotřebí (možná příčina / řešení)

 • Špinavá voda, nedostatečný přítok / zajistěte správný průtok vody k výplachu vzniklého kalu, který je abrazivní
 • Nedostatečný výkon motoru, opotřebenými ložisky nebo hřídelí / Zajistěte rovný řez strojem odpovídajícího výkonu
 • Nesprávně zvolený typ pily – měkký segment na abrazivní materiál / Zvolte pilu s tvrdším pojivem segmentu

Související obsah


Naše produkty

Obsluhované obory

Služby